Σκίτσα και γελοιογραφίες με κριτική …σε όποιον ξεφεύγει

Posts tagged “mountzes

ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΣΚΙΤΣΑ – ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ


ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΣΚΙΤΣΑ – ΜΑΓΑΖΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ


ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΣΚΙΤΣΑ – THE ARTIST OF ΧΑΟΣ