Σκίτσα και γελοιογραφίες με κριτική …σε όποιον ξεφεύγει

Posts tagged “χρυσοχοϊδης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΣΚΙΤΣΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑ !


ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΣΚΙΤΣΑ – Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ


ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΣΚΙΤΣΑ – ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ